Hvem er vi

maintainance

Det Ny Clarté – en vigtig stemme i tiden

Det Ny Clarté bringer artikler, interviews, oversættelser, anmeldelser og kommentarer, som kaster et kritisk lys over kapitalismens og – dens politiske følgesvend – neoliberalismens ødelæggelser af mennesker, civilisationer og økosystemer. Derudover undersøger vi tendenser og bevægelser verden over, der forsøger at udvikle livsformer og samfundsformer, som tænker i helheder, sammenhænge og respekt for de rammer og begrænsninger kloden sætter.

Aldrig før i historien har mennesket udviklet total dominans over hele kloden, med en sådan acceleration, at det inden for de sidste 150 år er blevet den vigtigste årsag til sine egne livsbetingelser. Fordi den er blevet ensidigt drevet af kapitalismens rovdrift på natur- og menneskelige ressourcer, støttet af et mere og mere autoritært og populistisk demokrati, der appellerer til samfundenes laveste fællesnævner, er udviklingen i gang med at udrydde selve grundlaget for menneskehedens eksistens.

Det Ny Clarté ønsker at bidrage til at afdække disse sammenhænge, gennem en grundlæggende, systemisk kritik – hverken menneskeheden eller resten af klodens habitater overlever 150 år til under kapitalens dominans. Men Det Ny Clarté ønsker også at være en platform for at finde helt andre veje til en fremtid i menneskelig, social og økologisk balance.

Vores ambition er at skabe indsigt og oplysning på et højt fagligt niveau, gennem både dagsaktuelle og brede analyser, med et kritisk og visionært perspektiv. “Pessimisme af forstanden og optimisme af viljen”, formuleret efter Første Verdenskrig af en medstifter af den oprindelige Clarté-bevægelse, kan stadigvæk tjene som ledemotiv. Udover skiftende temaer, er vores faste kerneområder Politik & Økonomi, Økologi & Teknologi, Bog & Kultur og Sociale forhold. Vores perspektiv er internationalistisk, og derfor har vi ikke særlige kategorier for globalisering eller en modstilling nationalt–internationalt.

Hvad vil den systemkritiske venstrefløj? – Læs vores manifest

Du kan se detaljer om den nuværende redaktion nedenfor – Skriv til os på det.ny.clarte@gmail.com eller send et konkret forslag via siden her

REDAKTION

Karen Helveg Petersen, ansvarshavende redaktør

Christian Olesen

Flemming Larsen

Marc Grønlund

Jens Laugesen

Jørn Poulsen

Rolf Czeskleba-Dupont

 

Det Ny Clarté

“Tidsskrift for den tænkende venstrefløj”

Følg os på Facebook