Interview med Jørgen Knudsen: “Venstrefløjen er desværre lidt tam i dag”

FØDSELSDAGSINTERVIEW Jørgen Knudsen er en kendt stemme i den danske kultur- og samfundsdebat generelt og specielt også i vores egne spalter, idet Jørgen har været fast skribent på Det Ny Clarté siden vores start i 2006. Han har skrevet mange krasse og kloge kronikker og andre indlæg i aviser m.m. gennem årene, og han har udgivet en række bøger, senest det store mangebinds-værk om Georg Brandes. Jørgen Knudsen fyldte tidligere på året 85, i den anledning har vi besøgt ham i hans lejlighed i det indre København.