Interview med Jørgen Knudsen: “Venstrefløjen er desværre lidt tam i dag”

FØDSELSDAGSINTERVIEW Jørgen Knudsen er en kendt stemme i den danske kultur- og samfundsdebat generelt og specielt også i vores egne spalter, idet Jørgen har været fast skribent på Det Ny Clarté siden vores start i 2006. Han har skrevet mange krasse og kloge kronikker og andre indlæg i aviser m.m. gennem årene, og han har udgivet en række bøger, senest det store mangebinds-værk om Georg Brandes. Jørgen Knudsen fyldte tidligere på året 85, i den anledning har vi besøgt ham i hans lejlighed i det indre København.

Venstrefløjen i Italien del 2

I denne 2. del af en artikelserie om venstrefløjen i Italien beretter forfatteren først og fremmest om partiet Rifondaziones 10. kongres, hvor Flemming Larsen selv var til stede. Derudover fortæller han om et vel modtaget initiativ fra den succesrige NEJ-bevægelse mod Renzis planer om ændringer i den antifascistiske og arbejdervenlige forfatning fra 1948 – planer, der led nederlag ved folkeafstemningen i 2016. Initiativet vedrører samling på venstrefløjen, og artiklen samler således op på den nuværende status for bestræbelserne i den retning.