ARBEJDSTIDSPOLITIK, PREKARISERING OG KAPITALFRAKTIONER

Offentligt møde som afslutning på læseklubben om David Harveys bog '17 modsætninger og enden på kapitalismen'

Tid og sted: Onsdag d. 19.april kl.17-19 i Salonen, Hovedbiblioteket, Krystalgade 15

Læs mere her


PROGRAM

Arbejdstidsnedsættelse. Enhedslistens udspil

v/ MF Finn Sørensen, Enhedslisten

Finn forklarer de økonomiske og politiske muligheder i EL-udspillet for at nå ned til 30 timer ugentligt i en overskuelig årrække.

Arbejdstidspolitik. Erfaringer fra den offentlige sektor

v/ Thora S. Petersen, fhv. fmd. for HK Stat

Thora vurderer udspillet ud fra erfaringen som faglig ansvarlig i den offentlige sektor.

Prekarisering og kapital-akkumulation

v/ prof. Birger Steen Nielsen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

Birger beretter fra et forskningsprojekt vedrørende akademikerne ud fra en historisk forståelse for arbejdstids-og livstidsproblematikken siden 80’ernes kampe om arbejdstiden. Disse blev uddybet i Oskar Negts ‘Det levende arbejde-den stjålne tid’ (dengang Bikuben beskyldte os for at være tidsrøvere…).

Prekarisering og kapitalfraktioner

v/ Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D., tidligere RUCs Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse

Rolf beretter kort om fire tidligere deltidsansatte på RUC, der med Akademikernes støtte klager mod diskriminering i forhold til fastansatte.- Karl Marx’ definition af arbejderklassens politiske økonomi gik på ‘indsigt og forsigtighed’, eksemplificeret ved kampen om normalarbejdsdagen – i dag ligeså aktuelt som i 1864. Sålænge arbejderklassen er spredt for alle fire vinde, anbefales det tilsvarende at se på ‘Kapitalfraktioner‘ og deres indbyrdes modsætninger, så de kan udspilles mod hinanden.